RO EN
 
 
 
 
 

 Rezultate finalizare proiect 2016 (.pdf)

____________________________________________________________________

Comunicat

PROIECTUL INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI AL INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI: ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române a derulat în perioada 1 august - 9 noiembrie 2016 proiectul editorial (Noile media) cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional cu tema: INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI (IDST_2): MECANISME REPRESIVE ÎN ROMÂNIA 1945-1989. DICŢIONAR BIOGRAFIC. PARTEA a II-a: LITERELE M – P. Este vorba de partea a doua a unui proiect multianual, prima parte derulându-se în 2015, iar cea de-a treia urmând a fi implementată în 2017.

Detalii pe pagina web a proiectului, http://inst-idst.ro/ro/idst/noutati-evenimente/program-activitati-din-cadrul-proiectului-noile-media/ şi pe pagina Facebook a proiectului, https://www.facebook.com/Instrumente-digitale-pentru-studiul-totalitarismului-1646609208920162/.

O componentă importantă a proiectului o constituie şi activităţile orientate către mediul educaţional de nivel liceal. În acest sens au fost încheiate protocoale de colaborare cu nouă licee de prestigiu din Bucureşti.

Lista liceelor/colegiilor partenere INST: Colegiul German „Goethe” (prof. dr. Anita Sabina Niculescu), Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” (prof. Paula Coca Horga), Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” (prof. Gabriela Ionela Necula), Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” (prof. Anca Petre, prof. Cristian Jan Răducanu), Şcoala Centrală (prof. Dorela Popescu, prof. dr. Diana Maria Beldiman), Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” (prof. Adina Melania Năstasie), Colegiul Naţional „Ion Creangă” (prof. Ana Mariana Bulmez), Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” (prof. dr. Mirela Chioveanu, prof. Ionela Neagoe, prof. Adina Melania Năstasie), Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (prof. Beatrice Adelaida Batista).

Modulul educaţional al proiectului IDST_2 a cuprins două activităţi, în formatul unui workshop cu două şedinţe, găzduite de Colegiul German „Goethe”. Au participat profesorii semnatari ai protocoalelor de colaborare şi elevi ai liceelor respective.

În data de 19 octombrie 2016 şi 9 noiembrie 2016 au avut loc la sediul Colegiului German „Goethe”, Amfiteatru, lucrările Workshopului 1 şi ale Workshopului 2 (în organizarea dr. Corneliu Beldiman, managerul proiectului şi a prof. dr. Anita Sabina Niculescu, de la colegiul menţionat). Au participat circa 60 persoane, cercetători din partea INST, cadre didactice de la instituţiile de învăţământ partenere ale INST, elevi.

Programul workshopului se poate accesa la adresele web de mai sus.

Au fost înmânate cadrelor didactice, din partea organizatorilor, mapele workshopului, care cuprind: prezentarea proiectului, afişul proiectului, programul workshopului, afişul workshopului, materiale publicitare ale proiectului, diplome de participare. Au fost distribuite seturi de publicaţii ale INST.

Discuţiile de la finalul manifestărilor au implicat cercetătorii INST participanţi, cadrele didactice şi elevii, contribuind la detalierea şi lămurirea aspectelor temelor abordate în comunicări. Participanţii au completat chestionarele de impact privind parametrii proiectului inst-idst.ro.

A fost menţionată pregătirea şi editarea, la finalul lunii noiembrie, sub egida INST, a unei publicaţii în format digital (DVD interactiv) cuprinzând materialele proiectului şi comunicările prezentate în cadrul workshopului.

------------------------------------------------------------------------------------------

Program_Workshop_Proiect_AFCN_Inst-Idst_Activitati_la_Goethe (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

PROIECT DE DIGITIZARE A PUBLICAŢIILOR DE REFERINŢĂ ALE INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române anunţă lansarea proiectului
editorial Noile Media co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, având tema: Instrumente Digitale pentru Studiul Totalitarismului. Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, Partea a II-a, Literele M-P.

Proiectul constituie continuarea demersului de digitizare sistematică a publicaţiilor de referinţă ale INST, început în 2015 şi va pune (la finalul lunii octombrie) la dispoziția comunităţii ştiinţifice, dar şi a publicului interesat, circa 15.000 microbiografii, care se adaugă celor circa 18.000 microbiografii (literele A-L) deja accesibile pe pagina web a proiectului.

Detalii pe: http://inst-idst.ro/ro/inst/; http://totalitarism.ro/

PARTEA A II-A a proiectului (LITERELE M – P) este implementată în perioada august-noiembrie 2016 în cadrul unui proiect co-finanţat de AFCN. Se are în vedere reconfigurarea paginii web şi încărcarea a circa 15000 fişe biografice, acestea formând conţinutul volumelor IV-VI ale lucrării Mecanisme represive în România. Dicţionar biografic.

Informațiile oferite prin produsul editorial menţionat pot fi ușor juxtapuse cercetărilor referitoare la celelalte forme ale totalitarismului est-european, întregind astfel tabloul istoriei comunismului. Prin structura şi caracteristicile sale (traducerea părţilor generale ale secţiunilor în limba engleză), proiectul editorial propus de INST devine foarte util şi cercetătorilor din străinătate interesaţi de fenomenul totalitar românesc ori de studii comparative, înlesnindu-le accesul online la o bază de date referitoare la fenomenul comunismului din România, la liste cu studii de autor consacrate unor probleme punctuale etc.

Proiectul propus vizează reeditarea publicaţiilor INST pe o pagină web complexă, având toate facilităţile actuale şi care va cuprinde, de asemenea, date asupra activităţii curente a INST şi din domeniul cercetării problematicii regimurilor totalitare. Prin utilizarea unui design inteligent, adaptat atât calculatoarelor standard, cât şi terminalelor mobile (telefoane, tablete şi laptop-uri), se permite accesarea conţinutului în condiţii de mobilitate şi viteză superioare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Proiect_AFCN_Inst_Idst_Pliant_2016 (.pdf)

Proiect_AFCN_Inst_Idst_Comunicat (.pdf)