RO EN
 
 
 
 
 

 

ANUNȚ

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III, cu jumătate de normă, pe durată nedeterminată, în cadrul Departamentului Cercetare INST

Calendar de desfăşurare a concursului:

 

Regulament de concurs CS III

Bibliografie_Tematica_CS_III (.pdf)

Standarde_minimale_necesare_si_obligatorii_pentru_CS_III (.pdf)

Fisa_autoevaluare_cercetare_stiintifica (.pdf)

Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_originalitate (.pdf)

 

 
Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 26.06.2017
Depunerea dosarelor candidaților 26.06.2017 - 25.07.2017
Punerea la dispoziţia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidatilor: evaluarea/ selectarea candidatilor 26.07.2017 - 27.07.2017
Afişarea rezultatelor 28.07.2017
Primirea contestaţiilor 31.07.2017-01.08.2017
Soluţionarea contestaţiilor/ afişare răspuns contestaţii 02.08.2017-3.08.2017
Susţinera probei scrise 07.08.2017
Afişarea rezultatelor proba scrisă 11.08.2017
Primirea contestaţiilor 12.08.2017 - 13.08.2017
Soluţionarea contestaţiilor/ afişare răspuns contestaţii 14.08.2017 - 15.08.2017
Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs şi supunerea acestuia aprobării Consiliului Ştiinţific INST. 18.08.2017
Afişare rezultate finale concurs 20.08.2017
Emitere decizie numire în funcţie 21.08.2017