RO EN
 
 
 
 MEMBRII CORPULUI DE CERCETARE

 


ABRAHAM   FLORIN


Data si locul nasterii: 1 octombrie 1975, Jibou, jud. Salaj.
Studii: Doctor in istorie, la Universitatea "Babes-Bolyai", cu tema "Sistemul politic din România: 1989-2004". Facultatea de Istorie, specializarea Istorie contemporana, Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (1998); master în Istorie contemporana si relatii internationale, Cluj-Napoca, 1999.
Functia actuala: Cercetator principal III I.N.S.T.
Domenii de interes: regimurile politice în perioada de tranzitie din Europa Centrala; istoria si teoria relatiilor internationale.
Volume publicate: România de la comunism la capitalism, Tritonic, Bucuresti, 2006.

 


ANTON   MIOARA

Data si locul nasterii: 7 decembrie 1973, Podu Turcului, jud. Bacau.
Studii: Doctor în istorie, Facultatea de Istorie, Geografie si Filosofie, Universitatea din Craiova, decembrie 2005. Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti (1997); specializarea istorie contemporana a României; programul de studii aprofundate "România în secolul XX", Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti (1998)
Functia actuala: Cercetator stiintific I.N.S.T.; cercetator stiintific Institutul de Istorie "N. Iorga"; secretar general de redactie la revista "Studii si Materiale de Istorie Contemporana"; redactor la "Arhivele Totalitarismului"; redactor la "Dosarele Istoriei".
Domenii de interes: perioada celui de-al doilea razboi mondial; istoria regimului comunist în România; relatii internationale în timpul razboiului rece.
Volume publicate
: Propaganda si razboi. Campania din Est (1941-1944), Bucuresti, Editura Tritonic, 2007; Intelectuali romani in arhivele comunismului, Bucuresti, Editura Nemira, 2006 (in colaborare); Instaurarea regimului Ceausescu. Continuitate si ruptura în relatiile româno-sovietice, I.N.S.T., I.R.S.I., 2003 (în colaborare). 

BĂLĂNESCU, Flori

 

Data şi locul naşterii: 31 martie 1969, Craiova.

Studii: absolventă a programului de Studii aprofundate al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, 1995; absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 1995; doctorandă a Universităţii Ovidius” din Constanţa, cu tema Sistemul de detenţie aplicat femeilor de către regimul comunist din România, coordonat de către prof.dr. Gheorghe Buzatu.

Funcţia actuală: cercetator principal III I.N.S.T.

Domenii de interes: regimul de detenţie în comunism, forme de represiune, mecanismele psihologice ale ideologiei în sfera socioculturală, femeia în comunism, responsabilitatea intelectualului în comunism.

Volume recente: Biserica întemniţată. România, 1944-1989, INST, Bucureşti, 1998 (coautor); Dialog, Editura Vremea, Bucureşti, 2008 (împreună cu Paul Goma).

 

 

 

BELDIMAN, CORNELIU

 

Data şi locul naşterii: 20 iunie 1958, Bucureşti.

Studii: doctor în istorie, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române, Bucureşti, 2000, cu teza Industria materiilor dure animale în paleoliticul superior, mezolitic si neoliticul timpuriu pe teritoriul României; Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea din Bucuresti, 1985.

Funcţia actuală: lector la Facultatea de Istorie a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir"; cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T.; redactor al publicaţiilor din colecţiile I.N.S.T.

Domenii de interes: mişcări de dreapta si extrema dreapta în perioada interbelica; institutia armatei în perioada interbelica; regimuri autoritare si totalitare în România si Europa perioadei interbelice; regimul penitenciar în perioada interbelica.
Volume publicate: Istoria Serviciului Special de Informaţii, Bucureşti, 1998 (în colaborare); Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane si române, vol. I-II, Bucuresti, 1998-1999 (în colaborare); Procesul generalilor. Cercul Profesional Militar al P.N.Ţ. 1946-1948. Documente, Editura Vremea, Bucureşti, 2001;
Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I. A-C, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (coautor); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. III: 1931-1934, I.N.S.T., 2002 (în colaborare); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. IV: 1934-1938, I.N.S.T., 2003 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II. D-G, I.N.S.T., Bucureşti, 2003 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. III: H-L, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. IV: M, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (în colaborare); Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. V: N-O, I.N.S.T., Bucureşti, 2006; Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. V: 1938 - 1940, I.N.S.T., Bucureşti, 2006 (în colaborare); Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VI: P, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (în colaborare); „Ostaş credincios Ţării şi Regelui”. Aspecte ale relaţiilor dintre Armată şi Mişcarea Legionară în perioada 1927-1947, I.N.S.T./Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007 (în colaborare); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. VI: 1940-1941, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (în colaborare); Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VII: Q - R, I.N.S.T., Bucureşti, 2008 (în colaborare).


 


BUCHET   CONSTANTIN

 

Data şi locul naşterii: 22 iulie 1969, Baia-Sprie, jud. Maramureş.

Studii: doctor în istorie, Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" din Iaşi, Academia Română (1999), cu teza Relaţii româno-germane între 1919-1933; absovent al Facultăţii de Istorie, Universitatea "Al.I. Cuza" din Iaşi (1993); absolvent al Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative (1995).

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T.; secretar al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Domenii de interes: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, diplomaţia şi politica de putere în sistemul internaţional contemporan, analiza politicii externe, geopolitica, studiile regionale.

Volume publicate: Social-democraţia încarcerată. Evoluţii politice interne şi reacţii internaţionale (1946-1969), I.N.S.T., Bucureşti, 2006; Românii din afara graniţelor ţării, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 (împreună cu Gheorghe Zbuchea).


 

 

CĂTĂNUŞ DAN

 

Data şi locul naşterii: 24 ianuarie 1971, Olteniţa, jud. Călăraşi.

Studii: doctor in istorie, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Academia Română, 2009, cu teza Politica externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez, 1956-1965; absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, specializarea Istorie contemporană universală (1995) şi a programului de studii aprofundate "România în secolul XX", Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1996).

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T.; secretar general de redacţie la revista "Arhivele Totalitarismului".
Domenii de interes: istoria PCR, relaţiile externe ale regimului comunist din România, colectivizarea agriculturii în România, procesul de destalinizare.

Volume publicate: Cazul Ştefan Foriş. Lupta pentru putere în P.C.R. de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. Documente, 1940-1968, Editura Vremea, 1999 (în colaborare cu Ioan Chiper); Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I: 1949-1953, I.N.S.T., 2000 (în colaborare cu Octavian Roske); Amurgul ilegaliştilor. Plenara P.M.R. din 9-13 iunie 1958, Editura Vremea, 2000 (în colaborare cu Alina Tudor); O destalinizare ratată. Culisele cazului Cazul Miron Constantinescu – Iosif Chişinevschi, 1956-1961, Editura Elion, 2001 (în colaborare cu Alina Tudor); Cadrilaterul. Ideologie cominternistă si iredentism bulgar, 1919-1940, I.N.S.T., 2001; Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, vol. I, 1949-1953, I.N.S.T., 2004 (în colaborare cu Octavian Roske); Între Moscova si Beijing. România şi conflictul sovieto-chinez, 1957-1965, vol. I, I.N.S.T., 2004; România şi „Primăvara de la Praga”, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (editor); A doua destalinizare. Gheorghiu-Dej la apogeul puterii, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2005; Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. al II-lea: 1953-1956, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Octavian Roske); Putere şi societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării, 1956, I.N.S.T., Bucureşti, 2006 (coordonator, împreună cu Vasile Buga); Intelectuali români în arhivele comunismului, Nemira, Bucureşti, 2006 (împreună cu Mioara Anton, Ana-Maria Cătănuş, Alexandru-Murad Mironov, Nicoleta Raluca Spiridon); Colectivizarea agriculturii în România. Cadrul legislativ, 1949-1962, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (împreună Octavian Roske şi Florin Abraham).

 

 

 

CĂTĂNUŞ, ANA-MARIA

 

Data şi locul naşterii: 6 septembrie 1977, Bucureşti.

Studii: absolventă a programului de master Relaţii internaţionale al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 2004; absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 2002; doctorandă a Academiei Române, cu tema Forme de disidenţă în spaţiul sovietic şi est-european. Cazul românesc, 1970-1989, sub coordonarea prof.dr. Ioan Chiper.

Funcţia actuală: cercetator principal III în cadrul I.N.S.T.; redactor la revista Arhivele Totalitarismului”.

Domenii de interes: fenomenul disidenţei în România, Uniunea Sovietică şi ţările din Europa Centrală şi de Est, jumătatea anilor ’60-1989; Nicolae Ceauşescu şi evoluţia regimului comunist din România, 1965-1989; U.R.S.S. şi evoluţia relaţiilor sovieto-americane în perioada de sfârşit a războiului rece, 1985-1991.

Volume recente: Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu: minirevoluţia culturală din 1971, INST, Bucureşti, 2005; Intelectuali români în arhivele comunismului, Nemira, Bucureşti, 2006 (coautor).

 

 

 

CIUCEANU   RADU

Data si locul nasterii: 16 aprilie 1928, Arad.
Anii petrecuti în închisoare - 1948-1963.
Studii: Doctor în istorie (Institutul de Istorie "N. Iorga", Bucuresti, 1998). Titlul tezei de doctorat: Autocratie si nationalism. Destinul unei dinastii (1665-1856). Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, specializarea Arheologie (1972).
Functia actuala: Director INST; cercetator stiintific principal I.
Domenii de interes: arheologie romana si medievala; rezistenta anticomunista; regimul concentrationar în România.
Volume publicate: Memorii, I, Intrarea în tunel, Prefata si note de Octavian Roske, Editura Meridiane, Bucuresti, 1991; Memorii, II, Potcoava fara noroc, Introducere si note de Octavian Roske, Editura Meridiane, Bucuresti, 1994; Începuturile miscarii de rezistenta în România, 1998, vol. I, I.N.S.T., 2000 (coautor), Misiunile lui A.I. Vâsinski în România (Din istoria relatiilor româno-sovietice, 1944-1946). Documente secrete, I.N.S.T., 1997 (coautor), Rezistenta armata din Bucovina, vol. I, I.N.S.T., 1998 (coautor), Autocratie si nationalism. Destinul unei dinastii, 2001. Biserica Ortodoxa Româna sub regimul comunist, 1945 - 1958, I.N.S.T., 2001 (coautor); Regimul penitenciar din România, I.N.S.T., 2001; Începuturile miscarii de rezistenta în România, vol. II, I.N.S.T., 2001 (coautor); Miscarea Nationala de Rezistenta din Oltenia, vol. I, 1947-1949, I.N.S.T., 2001, vol. II, 1949-1952, I.N.S.T., 2003,vol. III, 1953-1980,I.N.S.T., 2004; Pecetea diavolului. Memorii, vol. III, I.N.S.T., 2002.

 
 

 

 

CIUCEANU, Ştefan

 

Data şi locul naşterii: 7 iulie 1984, Bucureşti.

Studii: absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea Spiru Haret”, 2007.

Funcţia actuală: asistent-cercetător în cadrul I.N.S.T.


 

 

 

DIAC, Cristina

 

Data şi locul naşterii: 11 octombrie 1978, Slobozia, jud. Ialomiţa.

Studii: absolventă a programului de master al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 2007; absolventă Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 2005; absolventă a Facultăţii de Management (Administraţie publică), Academia de Studii Economice, 2002; doctorandă a Universităţii din Bucureşti, cu tema Partidul Comunist din România în perioada celui de-al doilea război mondial. Cazul Ştefan Foriş, sub coordonarea acad. Dinu C. Giurescu.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria partidului comunist în ilegalitate, intelectualii în timpul regimului comunist, literatura realist-socialistă, structuri instituţionale în perioada comunistă.

Volum recent şi contribuţii: 21 august 1968 – apoteoza lui Ceauşescu, Polirom, 2009 (coautor); editor al suplimentului „Scânteia. Jurnalul României acum 20 de ani”, „Jurnalul Naţional”, 2009


 

 

 

DIŢĂ, ALEXANDRU V.

 

Data şi locul naşterii: 1 ianuarie 1956, Piteşti.

Studii: doctor în istorie, Institutul de Istorie „N. Iorga”, Academia Română, 1998, cu teza Domnia lui Mircea I între realitate istorică medievală şi ficţiune istoriografică modernă – studiu de caz; absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific principal III în cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti; cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria evului mediu românesc; metodologia cercetării istorice şi tehnica editării izvoarelor istorice; elita românească din secolul XX promotoare şi victimă a totalitarismelor; digitizarea patrimoniului naţional.

Volume publicate: Istoria militară a poporului român, vol. II-III, Bucureşti, 1986, 1987 (în colaborare); Mircea Eliade, Profetism românesc, vol. I: Itinerariu spiritual, Scrisori către un provincial, Destinul culturii româneşti, Bucureşti, 1990 (editor); Istoria Mişcării Legionare scrisă de un legionar, Bucureşti, 1993 (editor); Radu Lecca, Eu i-am salvat pe evreii din România. Memorii: 1931-1944, Bucureşti, 1994 (editor); 17 mai 1395, o dată importantă în istoria universală – Victoria românească de la Rovine, Bucureşti, 1995; „Fuga” şi „restaurarea” lui Mircea cel Mare între realitate istorică medievală şi ficţiune istoriografică, Bucureşti, 1995; Constantin Pantazi, Cu Mareşalul până la moarte, I.N.S.T., Bucureşti, 1999 (editor); Mircea cel Mare între realitatea istorică medievală şi ficţiunea istoriografică modernă, Bucureşti, 2000; Între Clio şi Polemos. Studii de istorie critică, Bucureşti, 2008.


 

 


MIHAI   FLORIN-RAZVAN


Data si locul nasterii: 17 februarie 1980, Braila, jud. Braila.
Studii: Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, specializarea Istorie contemporana universala (2003); master la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, programul ‘‘Relatii internationale’’ (2005).
Functia actuala: Asistent-cercetator I.N.S.T.
Domenii de interes:extremismul de dreapta in Romania interbelica; relatia intelectualilor cu viata politica; aspecte teoretice ale totalitarismului. 
 

 MIRONOV   ALEXANDRU-MURAD

 

Data şi locul naşterii: 1 ianuarie 1976, Oujda-Maroc.

Studii: doctor în istorie, Universitatea din Bucureşti (2010), cu teza Relaţii româno-sovietice, 1934-1940; absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1998), şi al programului de studii aprofundate Istoria ideilor şi a mentalităţilor, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1999).

Funcţia actuala: asistent universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; cercetător ştiinţific principal III, I.N.S.T.

Domenii de interes:istoria mentalităţilor, istoria relaţiilor internaţionale. 


ONISORU   GHEORGHE

Data si locul nasterii: 29 iulie 1963, Iasi.
Studii: Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea "Al. Ioan Cuza", Iasi, 1987. Doctor în istorie, Universitatea "Al. Ioan Cuza", 1995, Titlul tezei de doctorat: Aliante si confruntari între partidele politice din România, 1944-1947.
Functia actuala: Profesor universitar si decan al Facultatii de Istorie, Universitatea Spiru Haret; cercetator stiintific principal I la I.N.S.T. Conducator de doctorate din anul 2002.
Domenii de interes: instaurarea regimului comunist în România, 1944-1948; începuturile represiunii sub regimul comunist.
Volume publicate: Aliante si confruntari între partidele politice din România, 1944-1947, Bucuresti, 1996; România în anii 1944-1948 - Realitati economice si transformari sociale, Bucuresti, 1998; Instaurarea regimului comunist în România, Bucuresti, 2002.


 


PAVEL MORARU

Data şi locul naşterii: 05 noiembrie 1975, Olăneşti, jud. Tighina.
Studii: Doctor în istorie, Universitatea din Bucureşti, 1997-2001, cu teza de doctorat: Evoluţia istorică a Bucovinei în perioada iunie 1941-august 1944; Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 1992-1997. Funcţia actuală: cercetător principal III în cadrul INST.
Domenii de interes: România în anii celui de-al Doilea Război Mondial; mişcările subversive, organele poliţieneşti, de informaţii şi ale securităţii statului din Basarabia, Bucovina şi Transnistria în secolul al XX-lea.
Volume publicate: Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944), vol. I: Administraţie. Economie. Societate, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2004; Basarabia, basarabenii şi serviciile secrete (1918-2005). Dicţionar alfabetic, Firma editorial-poligrafică „ELENA-V.I.” S.R.L., Chişinău; Informaţii militare de pe Frontul din Răsărit, Editura Militară, Bucureşti, 2005; Armata lui Stalin văzută de români, Editura Militară, Bucureşti, 2006.

 


RADULESCU   CARMEN

Data şi locul naşterii: 10 februarie 1982, Buzău.
Studii: Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, specializarea Istorie universală contemporană, licenţiat în anul 2005 cu tema Statutul intelectualului în anii 1980 în  Europa Central Răsăriteană şi de Est. Studiu de caz: România.
Funcţia actuală: asistent-cercetător I.N.S.T.
Domenii de interes: istoria relaţiilor internaţionale, istoria regimului comunist în România. 


 

 

RĂDULESCU, Ana-Maria

 

Data şi locul naşterii: 18 iunie 1979, Craiova.

Studii: absolventă a programului de master în ştiinţe politice, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, 2004; absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, 2002; doctorandă în ştiinţe politice, Universitatea din Bucureşti, cu tema Conservatori şi liberali din judeţul Dolj, 1888-1924, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Daniel Barbu.

Funcţia actuală: bibliotecară în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria B.O.R. în perioada comunistă; partidele politice româneşti (secolul al XIX-lea şi secolul al XX-lea).

Volum recent: Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Olt, Editura Aius, Craiova, 2006.

 

 

 

ROSKE  OCTAVIAN

 

Data şi locul naşterii: 4 ianuarie 1956, Bucureşti.

Studii: doctor în filologie, specialitatea literatura comparată, Universitatea din Bucureşti, 1998; Facultatea de limbi si literaturi străine, secţia engleză-română, Universitatea din Bucureşti, 1981.

Funcţia actuală: conferenţiar universitar la Facultatea de limbi si literaturi străine, Universitatea din Bucureşti; şeful Catedrei de Engleză; cercetător stiinţific I şi secretar ştiinţific în cadrul I.N.S.T.; redactor-şef al revistei "Arhivele Totalitarismului"; coordonatorul colecţiilor Documente, Dicţionare Memorii, Sinteze şi Studii, publicate sub egida I.N.S.T.

Domenii de interes: literatură şi civilizaţie americană, sistemul de guvernare şi tradiţia politică în Statele Unite, colectivizarea agriculturii în România, mecanisme represive şi forme de rezistenţă sub regimul comunist.

Volume publicate: Proză americană contemporană: 1975-1985, Editura Univers, Bucureşti, 1989 (antologie, prefaţă, prezentări, note şi bibliografie; traducere în colaborare cu Ruxandra Todiraş); Dosarul colectivizării agriculturii în România, 1949-1962. Studiu întocmit de Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, Camera Deputaţilor a Parlamentului României, 1992 (coordonare şi introducere); Tradiţia conservatoare în gândirea americană, 1783-1860, Editura All, Bucureşti, 1998; Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. I: 11 aprilie 1945 – 31 mai 1946, I.N.S.T., Bucureşti, 1998 (în colaborare cu Radu Ciuceanu şi Cristian Troncotă); Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I: 1949-1953, I.N.S.T., Bucureşti, 2000 (în colaborare cu Dan Cătănuş); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I: A-C, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (coordonator); Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. II: 1 iunie – 18 noiembrie 1946, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Radu Ciuceanu şi Cristian Troncotă); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II: D-G, I.N.S.T., Bucureşti, 2003 (coordonator); Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, vol. I: 1949-1953, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (în colaborare cu Dan Cătănuş); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. III: H-L, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (coordonator); Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. II: 1953-1956, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Dan Cătănuş); Mecanisme represive în România, 1945–1989. Dicţionar biografic, vol. IV: M, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (coordinator); Examenul pentru obţinerea certificatului de traducător. Ghidul candidatului: limba engleză, Editura Centrului de pregătire profesională în cultură, Bucureşti, 2006; Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. V: N-O, I.N.S.T., Bucureşti, 2006 (coordonator); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VI: P, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (coordonator); Colectivizarea agriculturii în România. Cadrul legislativ, 1949-1962, , I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (în colaborare cu Dan Cătănuş şi Florin Abraham); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VII: Q-R, I.N.S.T., Bucureşti, 2008 (coordonator).

ŞANDRU  FLORIN I.

 

Data şi locul naşterii: 8 martie 1964, Piteşti, judeţul Argeş.

Studii: Licenţă în specializarea istorie, arhivistică şi muzeologie, Facultatea de Studii socio-umane, Universitatea de Stat din Piteşti, 2007; doctorand în cadrul Facultăţii de Istorie, filozofie, geografie, Universitatea din Craiova.

Funcţia actuală: asistent-cercetare în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria contemporană a României, perioada 1940-1944 (Basarabia şi Bucovina de Nord); personalităţi politice româneşti din perioada 1940-1989.

Volume publicate: Zodia Basarabiei şi Bucovinei de Nord sub mareşalul Ion Antonescu, Editura Semne, Bucureşti, 2008.